Enn Milvek

Puise külaselts loodi 2000. aastal 19 asutajaliikmega. Esimene külaseltsi juhatuse esimees oli Enn Milvek. Külaseltsi poolt korraldavate traditsiooniliste ürituste hulka on läbi aegade kuulunud “Puise päev”, mille käigus muuhulgas matkatakse talust tallu; Muinastulede öö, kui põlevate küünalde merele saatmisega tuletatakse meelde neid, kes Puisest on merre jäänud; jõulu ning aastavahetuse tähistamine.

2001.aastal avati küla alguses piirikivi, kus paikneb ka Herald Eelma poolt joonistatud Puise küla kaart. Herald ja tema poeg Pärtel on ühtlasi kujundanud kõik särgid, kruusid, taldrikud ning raamatud Puisest.

Lisaks traditsioonide hoidmisele ja väärtustamisele ning küla kultuuri- ja seltsielu edendamisele oli külaseltsi loomine vajalik ka lisarahastuse hankimiseks küla taristu parendamiseks. Projektipõhise rahastusega on rajatud näiteks parkimisplats ujumiskohta, korda on tehtud endine väravaputka Puise ninal, kuhu hiljem asutati küla avalik raamatukogu, renoveeritud on sadam, korrastatud puisniite ja rannakarjamaid.

Herald Eelmaa
Küla Kaart 2001
Matk talust tallu, esiplaanil Ott Liivlaid

Puise küla esimene külavanem valiti 2000. aastal, kelleks sai Ott Liivlaid Soobasauna talust. Ott taasvaliti külavanemaks 2019.aastal. Puise külavanema ja külaseltsi järjepideva kirjavahetuse tulemusel saadi Puisesse mustkattega tee, millega lõppes külas tolmusammaste ajastu.

2005.aastal sai Puise küla kauni küla tiitli.

Külaseltsi eestvõttel on Puisest avaldatud kaks raamatut Puise “Õuest õue” ilmus 2007. aastal ning “Puise lood” ilmus 2016. aastal.

2019.aastal koosneb selts 64 liikmest. Seltsi peamiseks eesmärgiks on traditsioonide jätkamine ning külaelu arendamine.

Matk talust tallu