Puise sadam asub ajalooliselt tähtsas kohas, kus on tugevad merekultuuri- ja kalapüügitraditsioonid, Puise ninas. Tänapäeval kasutab sadamat 9 kalaettevõtet.

Aastatel 2011-2019 on sadamat rekonstrueeritud – Puise Kalasadam ehitati sisuliselt nullist üles. Süvendati ja laiendati sadamabassein, süvendati sissesõidutee, rajati uued kaitsemuulid. Sadamasse rajati betoonist kalalossimiskaid ja ujuvkaid. Paigaldati tõstekraana ja hasplirull püüniste laadimiseks, sadamas on tsentraalne veevarustus oma puurkaevu baasil ning nõuetekohane elektrivarustus koos valgustusega. Ehitatud uus jahutushoone koos kala esmahoiustamiseks vajalike seadmetega.

2017 aastal lossiti puise Kalasdamas üle 65 tonni ja 2018 aastal üle 100 tonni kala. Peamised kalaliigid mida püütakse on ahven ja räim. Vähemal määral haug, vimb, särg, koha. 

Maksimaalne süvis sadamasse sisenemiseks on hetkel 1 meeter.

Sadamakapten Taavi Suitsberg taavisuits@hot.ee tel. 5136263