2007. aastal välja antud raamat.

Puise ‘Õuest õue’

Raamat 32.lk.

Raamat on tutvustav pildiseeria tolle aja taludest ja inimestest.

Kujundus: Pärtel Eelma

Fotod: Pärtel Eelma, Joel Tammet ja erakogud.

Lisainfot küsi Puise külaseltsilt.